අප ගැන

බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මඟින් මෙරටේ බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය පිරිනමන අතර, බුද්ධශාසනය ආරක්ෂා කිරීම, පෝෂණය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසන්නා සේම සියලුම ආගම්වලට පිරිනැමෙන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමද අවධාරණය කර ඇත. මෙම අදහසට අනුකූලව මෛත්‍රී පාලනයක් ස්ථාවර රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ විසිපස් වන පිටුවේ "සියලු ආගම් වල ජනතාවට තමන්ගේ ආගමික ඇදහිලි සඳහා ඇති නිදහස සහතික කරන." බව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කරලීම පිණිස සුදුසු ව්‍යාපෘතීන් සමාජගත කිරීම හා සමස්ත ශ්‍රීලාංකේය සමාජයම ආවරණය වන අයුරින් යහගුණ වර්ධනයෙහි ලා ඉවහල් වන වැඩසටහන් දියත් කිරීම බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ වගකීම බවට පත්ව ඇත. මේ අනුව බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රීලංකාවේ අමාත්‍යාංශ අතුරින් විශේෂ වූ රාජ්‍ය ආයතනයක් වන්නේ නිරායාසයෙනි.

සමාජ සාරධර්ම වලින් පිරිපුන් ගුණගරුක දියුණු පුරවැසියන් සහිත දේශයක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් කළයුතු දෑ කල්නොයවා ඉටුකල යුතු බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරනු ලබන්නේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් සංවර්ධිත පුරවැසියන් සහිත දේශයක් ගොඩනැගීමේ අවශ්‍යතාවය මේ යුගයේදී වඩ වඩාත් තදින් දැනෙන බැවිනි. ජාතින් අතර එකමුතුකම සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කරන්නා වු ආකල්ප ප්‍රචලිත කිරිම උදෙසා ප්‍රජාවට ආගමික නායකත්වය සැපයිමත් සඳහා බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශය නිරන්තර මෙහෙවරක යෙදි සිටි.

ඒ අනුව බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය, ඒයටතේ ඇති බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තුමේන්තුව සම්බන්ධීකරණය කරමින් මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා සුවිශාල කාර්ය භාර්යයක් ඉටුකරයි.

බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්ය සාධක දර්ශක

 • බෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථාන හා පුද්ගලයා අතර පවතින සබඳතාවය තර කර ගැනීම සඳහා ඊට නව හැඩතලයක් ලබා දෙමින් ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය කරන උසස් පුද්ගල පෞරුෂයක් සහිත දහම් අධ්‍යාපන ජාලය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම.
 • සියලු බෞද්ධ විහාරස්ථාන තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් බල ගන්වා බහුසේවා සපයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම.
 • බෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථාන පද්ධතිය දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගෙන් ආකර්ෂණය කල හැකි මහජන ප්‍රසාදය දිනූ ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බවට පත්කර ගැනීම.
 • සම්ප්‍රදාය සංරක්ෂණය කර නූතන පරපුර වෙත රැගෙන යන ද්වාරයක් ලෙස විධිමත් භෞතිකමය සංවර්ධනයක් සහිත බෞද්ධාගමික මධ්‍යස්ථාන ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම.
 • බෞද්ධ ආගම බෞද්ධ දර්ශනය ජාත්‍යන්තරව ව්‍යාප්ත කිරීම.
 • සදාචාර සම්පන්න දැහැමි දැයක්, දැහැමි රටක් නිර්මාණය කිරීම.

අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අංශ හා කාර්ය භාරය

බෞද්ධ සාරධර්ම සපිරි ගුණගරුක සමාජයක් බිහිකිරිමේ ප්‍රමුඛතාම පහසුකරන්නා යන දැක්ම ලඟා කරගැනීම අරභයා ඉටු කලයුතු කාර්ය භාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා ප්‍රධාන අංශ 08කින් බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය සමන්විත වේ.එනම්,

 1. පාලන අංශය
 2. සංවර්ධන අංශය
 3. ගිණුම් අංශය
 4. පුජාභූමි සංවර්ධන අංශය
 5. බුද්ධ ශාසන අරමුදල
 6. සමස්ථ ලංකා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය

පාලන අංශය

බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම හා මෙහෙවර ලඟා කර ගැනිම උදෙසා අමාත්‍යාංශය සතු සමස්ත මානව සම්පත් හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරනය හා අධික්ෂණය කිරීමේ කාර්ය භාරය පාලන අංශය මඟින් සිදු කෙරේ. අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම අංශය මඟින් පහත කාර්යයන් ඉටු කරනු ලබයි.

 1. අමාත්‍යාංශයේ සියළුම පරිපාලන කටයුතු.
 2. මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පෞද්ලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම.
 3. අමාත්‍යාංශය සතු වාහන පරිපාලනය.
 4. අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ලේ සියළුම නඩත්තු හා පරිපාලනය.
 5. අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වලත් සියළුම පරිපාලන කටයුතු හා අනෙකුත් අවශ්‍යතා සපුරාලීම.
 6. අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වෙන උත්සව පිළිබඳ කටයුතු කිරීම.
 7. බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුවේ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය.
 8. අමාත්‍යාංශයේ සියළුම රාජකාරී දුරකථන බිල්පත් නිරවුල් කිරීම.
 9. අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ලේ වරිපනම් හා විදුලි බිල්පත් නිරවුල් කිරීම.
 10. අමාත්‍යාංශයේ පවිත්‍රතා කටයුතු හා ආරක්ෂක අංශය පිළිබඳව කටයුතු කිරීම.
 11. අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ ඉදිරිපත් කිරීම, සියළුම පනත් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 12. වීසා අංශයේ කටයුතු
  • විදේශයන්හි සිට ආගමික කටයුතු සඳහා පූජ්‍ය පක්ෂය හා ගිහි පිරිස් සඳහා පූජ්‍ය පක්ෂය හා ගිහි පිරිස් සඳහා වීසා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම.(පැමිණීමේ වීසා, වාස වීසා ලබා දීම හා දීර්ඝ කිරීම සඳහා නිර්දේශ)
  • මෙරට පිට රට වසන ස්වාමින්වහන්සේලා වීසා නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම.
  • දඹදිව වන්දනා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම.
  • දඹදිව වන්දනා සඳහා වීසා නිර්දේශ නිකුත් කිරීම.
  • දඹදිව වන්දනා සම්බන්ධ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම.
 13. කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව හා සංවර්ධනය.

සංවර්ධන අංශය

රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයෙන් බෞද්ධාගමේ පුනර්ජීවනය හා සංවර්ධනය උදෙසා ලබා දෙන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදනයන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සංවර්ධන වැඩ සටහන්වල ආයෝජනය කිරීම තුලින් සාරධර්ම සපිරි ගුණ ගරුක සමාජයක් බිහිකිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම, අධීක්ෂණය, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණයි. අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම අංශය මඟින් ඉහත අරමුණු ලඟාකර කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කාර්ය භාරයන් ඉටු කරනු ලබයි .

 1. අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් පිළියෙල කිරීම හා අධික්ෂණය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 2. වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරිම.
 3. අමාත්‍යාංශයේ හා අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වල ප්‍රගති සමාලෝචන කටයුතු
 4. අමාත්‍යාංශයේ සැලසුම් හා සංවර්ධන විෂයට අදාලව අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා සැකසීම හා ඒවායේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාල කටයුතු .
 5. අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන සියළුම දේශීය/ විදේශීය ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතින්ට අදාල රාජකාරී කටයුතු සම්බන්ධීකරණය මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම.
 6. ග්‍රන්ථ මුද්‍රණය හා වාර්ෂික දිනපොත් සැකසීම.
 7. අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනයන්හි සංවර්ධන විෂයට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය.
 8. අමාත්‍යාංශය හා බාහිර ආයතන ප්‍රමුඛත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 9. අමාත්‍යාංශ තොරතුරු අංශය යාවත්කාලීන කොට පවත්වා ගැනීම.
 10. අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක කර යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යෑම.
 11. අමාත්‍යාංශය මඟින් ආගමික සහජීවන සඳහා කෙරෙන විවිධ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 12. අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.

පූජාභූමි සංවර්ධන අංශය

පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක සහිත ඓතිහාසික වටිනාකම් වලින් යුක්ත වු, ප්‍රාදේශීය වශයෙන් එහි එක් එක් පූජනීය ඓතිහාසික ස්ථානයක් විසින් සිදුකරනු ලබන ආගමික හා සමාජීය සේවාවන් පදනම් කරගෙන හඳුනා ගනු ලැබු ස්ථාන, 1946 අංක 15 දරණ ගෘහ හා ග්‍රාම නිර්මාණ පනත යටතේ ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කොට වෙන් කොට දැක් වු, පූජා භූමි සංවර්ධනය කිරීම මෙම අංශයෙන් සිදුවේ.

ඒ අනුව ආගමික වැදගත්කම, පුරා විද්‍යාත්මක හා පාරිසරික වැදගත්කම ඓතිහාසික වැදගත්කම, සංස්කෘතික වැදගත්කම, ආර්ථික හා සමාජීය යන කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් පූජනීය ස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා මුල්‍යධාර සැපයීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයයි.

බුද්ධශාසන අරමුදල

බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම සහ පෝෂණය කිරීම සඳහා අරමුදල් එකතු කිරීම හා සම්පාදනය කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් බුද්ධශාසන අරමුදල 1990 අංක 35 දරන බුද්ධ ශාසන පනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවා ඇත. දේශීය වුවද විදේශීය වුවද කවර හෝ ප්‍රභවයකින් ලැබෙන අරමුදල් බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සහ එය පෝෂණය කිරීම උදෙසා ඉතාමත් යෝග්‍ය යැයි සැලකෙන ආකාරයට ආයෝජනය මෙහි කාර්ය භාරය වේ. මෙම අරමුදලේ පරිපාලන හා කළමනාකරණය පාලන මණ්ඩලයට පැවරී ඇත.

 

පොහොය දවස්

vesak3

නව්‍ය පුවත්

නවතම දර්ශන