ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක අමාදම් සිසිලස ධර්ම දේශනා මාලාවට සමඟාමීව ගරු තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් සෑම පෝය දිනකම යොවුන් ශීල සමාධි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එම වැඩසටහනේ තුන්වන වැඩසටහන මෙම මස 28 වැනි දින යෙදී ඇති මැදින්පුර පසලොස්වක පෝය දින සේරුවාවිල ඵෙතිහාසික මංගල රජමහා විහාරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් දවස පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම වැඩසටහන පෝ දින පෙ.ව.5.30 ට පිරිස අෂ්ඨාංගික ශීලයෙහි පිහිටුවමින් ආරම්භ වේ.

ඉන් අනතුරුව කිරි ආහාර පූජාවන්, කප්රුක පූජාව, ධර්ම සාකච්ඡා, දහම් පැන විසඳුම්, අට්ඨ බෝධි අංකුර රෝපණය, පැළ බෙදාදීම, දහම් පාසල් ළමුන්ට හා පෙරපාසල් දරුවන් සඳහා පොත්පත් බෙදාදීම ද සිදු කෙරේ.
මෙයට සමඟාමීව ගරු අග්‍රාමාත්‍ය හා බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් හින්දු කෝවිල්, ඉස්ලාම් පල්ලි, කතෝලික දේවස්ථාන සඳහා මුදල් අධාර ලබාදීම ගරු තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් සිදු කිරීමට නියමිතය.

නවතම දර්ශන